Rates & Rules

ราคาเท่าไหร่? เรียนที่ไหน? แก่แล้วเรียนได้ไหม? และอีกมากมายหลายคำถาม หน้านี้มีคำตอบ

รายละเอียดข้อมูลในคลิป (นาที)

0:07 – อยากสมัครเรียนต้องทำยังไง?
0:38 – วัน เวลาเรียน?
0:46 – สถานที่เรียนเป็นยังไง?
1:19 – ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนจะเรียนได้ไหม?
1:43 – หูเพี้ยนหรือมีปัญหาอื่นๆ เรียนได้ไหม?
2:18 – ร้องเพลงเป็นอยู่แล้ว ถ้ามาเรียนจะได้อะไร?
2:43 – อายุมากแล้วเรียนได้ไหม?
3:03 – รับสอนเด็กไหม?
4:08 – เรียนจบแล้วจะร้องเพลงเป็นเลยรึเปล่า?
5:09 – นานเท่าไหร่ถึงจะร้องได้?
5:55 – สอนมากกว่า 2 คนต่อครั้งได้ไหม?
6:39 – เรียนมากกว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงได้ไหม?
7:29 – (ต่อจากคำถามด้านบน) แล้วคอร์ส Intensive ล่ะ?

ราคาและระยะเวลาเรียนAccounts

Accounts

Accounts

Free Trial

SSL

SINGING

14,500

BAHT

เหมาะกับคนที่ต้องการปูพื้นฐานและพัฒนาการร้องเพลงให้ดีขึ้นในทุกด้าน หรือ คนที่มีปัญหาระยะยาวที่ต้องแก้ไข

ข้อดี: มีเวลาวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่พบได้ละเอียดถี่ถ้วน ฝึกซ้อมโดยมีครูแนะนำอย่างต่อเนื่อง

12 ชั่วโมง

12 ครั้ง

12 วัน

INTENSIVE

SINGING

7,500

BAHT

เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ต้องการได้หลักการร้องเพลงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือ คนที่มีพื้นฐานเรื่องร้องเพลงมาบ้างแล้ว แต่ต้องการเรียนเพิ่มเติมในระยะสั้น

ข้อดี: ระยะเวลาเรียนสั้น ได้ความรู้หลักๆ ครบ ผู้เรียนต้องนำสิ่งที่เรียนไปฝึกซ้อมและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

6 ชั่วโมง

6 ครั้ง

6 วัน

SUPER INTENSIVE

SINGING

4,500

BAHT

เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ต้องการได้หลักการร้องเพลงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ หรือ คนที่มีพื้นฐานเรื่องร้องเพลงมาบ้างแล้ว แต่ต้องการเรียนเพิ่มเติมในระยะสั้น

ข้อดี: ระยะเวลาเรียนสั้น ได้ความรู้หลักๆ ครบ ผู้เรียนต้องนำสิ่งที่เรียนไปฝึกซ้อมและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

3 ชั่วโมง

3 ครั้ง

3 วัน

VOICE

6,500

BAHT

เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้เสียงพูดเพื่อทำงาน เช่น นักแสดง พิธีกร ครู พนักงานขาย คนที่ต้องพูดพรีเซนต์งานบ่อยๆ เป็นต้น

ข้อดี: มีเวลาฝึกและทำความเข้าใจอย่างเต็มที่ ได้ทำแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ 

6 ชั่วโมง

3 ครั้ง

3 วัน

INTENSIVE

VOICE

3,500

BAHT

เหมาะกับคนที่มีเวลาจำกัด ต้องการได้หลักการเบื้องต้น และวิธีแก้ปัญหาเพื่อนำไป

พัฒนาเสียงพูดของตนเอง

ข้อดี: ระยะเวลาเรียนสั้น ได้ความรู้หลักๆ ครบ ผู้เรียนต้องนำสิ่งที่เรียนไปฝึกซ้อมและประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

3 ชั่วโมง

1 ครั้ง

1 วัน

รายละเอียดการเรียนและการชำระค่าเรียน

1. นักเรียนสามารถเลือกวันเวลาเรียนได้ตามสะดวก เปิดสอนทุกวัน (หยุดทุกจันทร์และศุกร์)

2. การชำระค่าเรียน ให้ชำระล่วงหน้าเป็นคอร์ส โดยชำระก่อนวันแรกของการเรียนการสอน

3. สำหรับคอร์สร้องเพลง ในชั่วโมงแรกของการเรียน ให้นักเรียนเตรียมเพลงมาร้องจำนวน 2 แบบ ดังน้ี 1) ร้องปากเปล่าแบบไม่มีดนตรี 2) ร้องกับดนตรี (จะร้องทับเพลงจริงหรือใช้คาราโอเกะก็ได้) มีข้อแม้ว่า ให้นักเรียนฝึกซ้อมมาอย่างเต็มท่ี พร้อมกับนำซีดีหรือไฟล์เพลงที่จะใช้ร้องมาด้วย

4. นักเรียนควรฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที

5. ควรทำการบ้านทุกครั้งตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ต้องการหยุด ลา หรือเลื่อนเวลาเรียน กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 วัน หากนักเรียนหายไป หรือขาดการติดต่อเกินสองสัปดาห์ ทางเราขอยกเลิกคอร์สเรียนนั้น เพื่อให้โอกาสกับนักเรียนท่านอื่นๆ ได้ลงเวลาแทน